477966_87613695

Iuris praecepta sunt haec:
honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

Nakazy prawa są następujące:
żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, oddać każdemu, co mu się należy.