Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii lub nadesłać listownie.

Poniżej przedstawiam wzory wniosków egzekucyjnych: