Będą licytowane 3 nieruchomości:
1.niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 27 i 46 o obszarze 0,47 ha położona w miejscowości Zagłówki w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00052159/0
2.niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 377 o obszarze 5,8852 ha położona w miejscowości Kociszew w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00006267/3
3.nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 79 i 101 o obszarze 1,9790 ha położona w miejscowości Bocianicha w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00056593/2

Działka nr 27 i 46 - wartość 14.100,00 zł wywołania 10.575,00 zł
Działka nr 377 - wartość 302.000,00 zł wywołania 226.500,00 zł
Działka nr 79 - wartość 123.000,00 zł wywołania 92.250,00 zł
Działka nr 101 - wartość 9.700,00 zł wywołania 7.275,00 zł

Plik z dokumentem do pobrania