Niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 27 i 46 o obszarze 0,4700 ha położonej w miejscowości Zagłówki w gm. Zelów,

Niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 377 o obszarze 5,8852 ha położonej w miejscowości Kociszew w gm. Zelów oraz

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 79 i 101 o obszarze 1,9790ha położonej w miejscowości Bocianicha w gm. Zelów.

Działka nr 27 i 46 – wartość 14.100,00 zł (czternaście tysięcy sto złotych) wywołania 10.575,00 zł

Działka nr 377 – wartość 302.000,00 zł (trzysta dwa tysiące złotych) wywołania 226.500,00 zł

Działka nr 79 – wartość 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) wywołania 92.250,00 zł

Działka nr 101 – wartość 9.700,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset złotych) wywołania 7.275,00 zł

Plik z dokumentem do pobrania