Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ścichawa, w gminie Kluki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr 159 o pow. 0,68 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, nie jest ogrodzona, znajdują się na niej fundamenty pod dom mieszkalny i budynek garażowy z kotłownią.

Plik z dokumentem do pobrania