Nieruchomość niezabudowana gruntowa, położona w miejscowości Dęby Wolskie, w gminie Rusiec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 10,12,13,14,15,16,31,238,240,241 i 244, objęta księgami wieczystymi o nr KW PT1B/00049991/0 (działki nr 10,31,240,241,244) KW PT1B/00050323/7 (działki nr 13,16), KW PT1B/00051672/5 (działka nr 238), KW PT1B/00057434/7 (działki nr 14,15)

Nieruchomość zabudowana gruntowa, położona w miejscowości Dęby Wolskie, w gminie Rusiec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr 61 objęte Księgą Wieczystą o nr KW PT1B/00051235/0 oraz KW PT1B/00049991/0 działki o nr 61,62,417,418,419 i 420 we wsi Huta, gmina Kiełczygłów. Działki gruntu we wsi Huta nie są zabudowane, stanowią tereny rolne. Działka nr 61 jest obciążona prawem użytkowania, natomiast działka o nr 63 jest obciążona prawem nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej i użytkowania gruntu. Na działkach we wsi Huta (nr 417 i 419) ustanowiona jest służebność przesyłu.

Działka nr10 – o pow.1,41ha (pastwiska trwałe, grunty orne i rowy) wartość 29.610,00, wywołania 22.207,50 zł

Działka nr 12 – o pow.0,27 ha (grunty orne) wartość 5.670,00zł, wywołania 4.252,50 zł

Działka nr13 – o pow.0,97ha wartość 20.370,00zł, wywołania 15.277,50zł

Działka nr 14 – o pow.0,19ha (grunty orne) wartość 3.990,00zł, wywołania 2.992,50 zł

Działka nr 15 - o pow.0,07ha wartość 1.470,00zł, wywołania 1.102,50 zł

Działka nr 16 - o pow.0,48ha (grunty orne ) wartość 10.080,00zł wywołania 7.560,00 zł

Działka nr 31 - o pow.0,70ha (pastwiska trwałe, grunty orne i rowy ) wartość 20.300,00zł, wywołania 15 225,00 zł

Działka nr 238 - o pow.4,01ha (pastwiska trwałe, grunty orne, sady, grunty rolne zab. i rowy) wartość 116.000,00zł, wywołania 87.000,00 zł

Działka nr 240 - o pow. 1,33ha ( grunty orne i rowy ) wartość 47.880,00zł, wywołania 35.910,00 zł

Działka nr 241 - o pow. 1,47ha (grunty orne i rowy ) wartość 52.920,00zł, wywołania 39.690,00 zł

Działka nr 244 -o pow. 0,58ha ( grunty orne i rowy ) wartość 12.180,00zł, wywołania 9.135,00 zł

Działka nr 61- o pow. 3,80ha, wartość 196.000,00zł, wywołania 147.000,00zł, zabudowana jest małym domem drewnianym o pow. ok. 75m2 i zabudową towarzyszącą.

Działka nr 61 - o pow. 0,36ha, wartość 7.560,00zł, wywołania 5.670,00 zł

Działka nr 62 - o pow. 0,33ha, wartość 6.930,00zł, wywołania 5.197,50 zł

Działka nr 417 - o pow. 0,51ha, wartość 9.690,00zł, wywołania 7.267,50 zł

Działka nr 418 - o pow. 0,27ha, wartość 5.130,00zł, wywołania 3.847,50 zł

Działka nr 419 - o pow. 0,44ha, wartość 9.240,00zł, wywołania 6.930,00 zł

Działka nr 420 - o pow. 0,29ha, - wartość 6.090,00zł, wywołania 4.567,50 zł

W dziale I KW PT1B/00049991/0 wpisane jest ujawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi - Kw. nr 31160, dotyczy prawa służebności gruntowej nieruchomości objętej powyższą Kw. dla każdoczesnego właściciela wpisanego w tej księdze wieczystej. W dziale III ujawniono ograniczone prawo rzeczowe - dożywotnia służebność osobista mieszkania oraz dożywotnie użytkowanie działki gruntu umowy darowizny z dnia 21 maja 1997r., na rzecz Józefa Słomiana i Marianny Słomian. Oraz ograniczone prawo rzeczowe - odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, polegająca na swobodnym dostępie do działek nr 417,419 w rozmiarze niezbędnym i celowym do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z par. 5 umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A-456/2009 na rzecz PGE Elektrownia Bełchatów SA w Rogowcu. W dziale III KW PT1B/00051235/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - prawo użytkowania o treści w par. 4 umowy użytkowania z dnia 22 listopada 2013r., zawartej w akcie notarialnym, sporządzonym przez Jolantę M. Rychter Rep. A-8920/2013 na rzecz VER LS-36 Spółki z o.o. z/s w Gdańsku.

Plik z dokumentem do pobrania