3 nieruchomości:

1: niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 27 i 46 o obszarze 0,47 ha położona w miejscowości Zagłówki w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00052159/0

2: niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 277 o obszarze 5,8852 ha położona w miejscowości Kociszew w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00006267/3

3: Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 79 i 101 o obszarze 1,979 ha położona w miejscowości Bocianicha w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PT1B/00056593/2

Działka nr 27 i 46 – wartość 14.100 zł

Działka nr 377 – wartość 302.000 zł

Działka nr 79 – wartość 123.000 zł

Działka nr 101 – wartość 9.700 zł

  Plik do pobrania