Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 293/7 i 293/8 o łącznym obszarze 0,1725 ha. Działki te są niezalesione i nieogrodzone, stanowią zgodnie z ewidencją gruntów, grunty orne kl. Vi VI, natomiast zgodnie ze Studnium są to tereny inwestycyjne mieszkaniowe. Przy działce nr 293/7 znajduje się skrzynka elektryczna przyłączeniowa, a przez działkę nr 293/8, przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne. Dla nieruchomości tej zostało wydane pozwolenie na budowę domu mieszkalnego.

Plik z dokumentem do pobrania