Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ulicy S.Okrzei 4 w sali nr VI odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jadwiga Kacperska.
Nieruchomości gruntowej, położonej: Drużbice 77b, oznaczonej jako działka nr 65/3 obszarze 0,2710 ha, dla której jest Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1B/00038979/0 oraz zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 64/1 i 136/6 o obszarze 0,2374 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1B/00057169/8.

Wszystkie trzy działki stanowią jedną zorganizowaną w całość gospodarczą.

Suma oszacowania wynosi 834000 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 556000 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 83400 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Plik z dokumentem do pobrania