Przedmiotem licytacji jest zabudowana domem w trakcie budowy nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Niedyszyna w obrębie 25, gm. Bełchatów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 255, 254/2 i 76. Dane z ewidencji gruntów nie pokrywają się z zapisami w księdze wieczystej (w ewidencji gruntów łączna pow. Nieruchomości wynosi 1.4499 ha, natomiast z księgi wieczystej wynika, iż łączna pow. Nieruchomości wynosi 1.4414 ha). Nieruchomość, oznaczona jako działki nr 255 i 254/2, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, przez wskazane działki przebiegają linie energetyczne. Najbliższy pas drogowy jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: linia energetyczna, wodociągi. Na działce nr 255 posadowione są budynki:

1: budynek o funkcji mieszkalnej (w budowie), kilkuletni, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, z garażem w bryle budynku, o pow. Zabudowy do  150 m2, o konstrukcji murowanej z bloczków ceramicznych, bez elewacji i ocieplenia, z dachem wielospadowym, o konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną, ze stolarką okienną drewnianą i pcv, z bramą garażową, bez drzwi zew., najprawdopodobniej z instalacjami i wylewkami betonowymi podłogowymi, budynek nie został oddany do użytku.

2: budynek inny (gospodarczy), parterowy, o pow. Zabudowy ok. 75m2, z dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej, pokrytym blacha trapezową ocynkowaną.

Nieruchomość ta jest częściowo ogrodzona (ok. 110m bieżących od drogi, od strony zachodniej ogrodzenie znajduje się na działce 254/2), głównie płotem betonowych, częściowo jest zagospodarowana od frontu, zadrzewiona  drzewostanem i krzewami, w dalszej części stanowi tereny rolne z fragmentem zalesienia i zadrzewienia powstałego z samosiewu.

Plik do pobrania