Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 296/24 o pow. 0,2027 ha. Opisana działka gruntu jest zabudowana domem mieszkalnym, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, z dachem wielospadowym, krytym blachą o pow. zabudowy około 122 m2 (bez pow. tarasu). oraz pow. użytkowej około 178 m2 oraz parterowym budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. zabudowy do 50 m2.

Plik z dokumentem do pobrania