Nieruchomości o księgach wieczystych nr:
1. KW PT1B/00076835/7 - obejmuje nieruchomość gruntową oznaczoną nr 251/15, o pow. 864m2, KW PT1B/00076836/4 - obejmuje nieruchomość gruntową oznaczoną nr 251/17, o pow. 1538m2. Nieruchomości są położone w Łuszczanowicach, Obręb 13, gm. Kleszczów.2. KW PT1B/00078043/2 - nieruchomość gruntowa, położona w Łękińsku, gm. Kleszczów, o łącznej pow. 4307m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: -2202/4 - grunty orne, pow. 1074m2, suma oszacowania 74.000,00 zł, -2202/5- grunty orne, pow. 1073m2, suma oszacowania 74.000,00zł - 2202/8 - grunty orne, pow. 1080m2- zostało zgłoszone pozwolenie na budowę pow. zab. 117m2, na nieruchomości fundamenty betonowe pod dom mieszkalny, suma szac. 93.400,00zł , - 2202/9 - grunty orne 1080m2, suma oszacowania 74.000,00zł. Na nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe - służebności gruntowe zgodnie z opisem działu II księgi wieczystej nieruchomości do dnia nabycia przez gminę Kleszczów prawa własności działek gruntu, które połączą fragment gminnej drogi publicznej, na rzecz każdoczesnego właściciela działek o ww. numerach.
3. KW PT1B/00077682/6 - nieruchomość gruntowa, położona w Łuszczanowicach, gm. Kleszczów, o łącznej pow. 397m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 251/19 oraz 252/19, suma oszacowania 10.000,00zł. Na nieruchomości ustanowione są liczne ograniczenia prawa rzeczowe - służebności gruntowe związane z inną nieruchomością - nieodpłatne i na czas nieoznaczony.
4. KW PT1B/00071287/5 - nieruchomość gruntowa, położona w Kleszczowie, gm. Kleszczów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1627,o pow. 1103 m2, obejmuje grunty rolne, położona jest przy ulicy asfaltowej zamkniętej Liliowej, nie jest zabudowana, zgodnie z informacją z ewidencji gruntów zostało wydane pozwolenie na budowę. Nieruchomość ta jest ogrodzona, przy czym w dużej mierze jest to ogrodzenie sąsiedzkie, a od frontu jest ogrodzenie metalowe oraz zamontowana metalowa brama przesuwna i furtka.

Plik z dokumentem do pobrania