Nieruchomość gruntowa, położona w Zelowie, w obrębie 4, o łącznej pow. 1.3932 ha, w ewidencji gruntów jako działki nr
148/9, 148/13, 148/20, 148/34, 148/35 - grunty orne o pow. 0,2130 ha
148/39 - grunty orne o pow. 1.0202 ha
148/27 - grunty orne o pow. 0.0800 ha
148/38 - grunty orne o pow. 0.0800 ha
Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana, położona jest w centralnej części miasta. Wyżej opisane działki utwardzone tłuczniem mieszanym, w działkach przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nie jest ogrodzona, występują liczne zadrzewienia, rosnące pojedynczo oraz kępowo, głównie z samosiewu.

Plik z dokumentem do pobrania