Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości gminnej Kluki. Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 475/6 o obszarze 0,0492 ha. Nieruchomość ta zabudowana jest wolnostojącym budynkiem handlowo-usługowym, dwukondygnacyjnym, murowanym, krytym blachą, o pow. zabudowy 240m2, z windą.
Nieruchomość jest usytuowana w odległości około 10 km od Bełchatowa oraz 9 km od Szczercowa, w pobliżu drogi przelotowej Parzno-Kluki, o nawierzchni asfaltowej. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 344.46 m2. Obiekt zgodnie z projektem, ma pełnić funkcję budynku przychodni z gabinetami lekarskimi. Układ przestrzenno-funkcjonalny budynku stwarza możliwości adaptacji na inne cele usługowo-handlowe.
Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 475/6 w obrębie Kluki, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki 475/5 oraz 475/3 w obrębie Kluki, pasem szerokości 2m wzdłuż południowej granicy tychże działek.

Plik z dokumentem do pobrania