Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22.04.2021 r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ulicy S.Okrzei w sali nr V odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Anny i Łukasza Jóźwiak. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zagłówki, Bocianicha, obręb 38, w gminie Zelów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1B/00018484/7.
Suma oszacowania wynosi 316800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237600 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 31680 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Plik z dokumentem do pobrania