Nieruchomość - prawo do użytkowania wieczystego gruntu, nie jest zabudowana, stanowi tereny pod zabudowę przemysłową. Nieruchomość położona w Rogowcu, przy ulicy Austriackiej, w obrębie 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1053/19 i 1053/20, o łącznym obszarze 2.0899ha.
Działki gruntu, o których mowa powyżej są własnością Skarbu Państwa, natomiast Kazimierz Sosnowicz jest wieczystym użytkownikiem tegoż gruntu do dnia 05.12.2089. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości około 17 km od Kleszczowa i około 14 km od Bełchatowa, w pobliżu gruntów gminy Bełchatów i Kluki, w kompleksie obiektów produkcyjnych. Lokalizacja bardzo dobra, w rejonie skoncentrowanej zabudowy przemysłowej, w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz zakładów produkcyjno-usługowych.

Plik z dokumentem do pobrania